To ulike medlemskap

Det er to tennisklubber som eier og drifter Lade Tennisarena:

Begge medlemskapene gir rabatterte priser på spilletid i Lade Tennisarena, både faste timer og drop-in timer.

Medlemskap i Trondhjems tennisklubb kan opprettes på TTK sin hjemmeside. Medlemskap i NTNUI Tennis kan opprettes på NTNUI Tennis sin hjemmeside.

TTK og NTNUI Tennis benytter egne medlemsregistere. Siden TTK og NTNUI Tennis benytter egne medlemsregistere vil det ta noe tid før du kan spille til medlemspris hvis du nylig har blitt medlem hos en av disse klubbene. Når medlemskapet ditt har blitt registrert i bookingsytemet vil du se dette øverst på denne siden.