Om LTA AS

De to største tennisklubbene i Trondheim, Trondhjems tennisklub og NTNUI Tennis, har i samarbeid bygget helt ny tennishall på Lade.

Hallen ble bygget og driftes av Lade Tennisarena AS, som eies 50% - 50% mellom disse tennisklubbene.

Sammen ønsker eierklubbene å tilby både studenter og alle andre i Trondheim et godt tennistilbud.