Velkommen til Lade Tennisarena!


OBS! Prosedyre ved bestilling av innebane på Øya for alle som ikke er medlem i TTK:
  1. Send epost til pera-nor@online.no med ditt mobilgnummer og tidspunkt for boookingen i GOD tid, minimum 24 timer før selve bookingen.
  2. Du er ikke garantert å komme inn før du har mottat svar på eposten.
  3. Denne prosedyren må gjenstas for hver booking av innebane på Øya
Det ovennevnt gjelder kun på Øya og kun for de som ikke er medlemmer av TTK.

For å starte reservere tennistimer:

  1. Opprett brukerprofil
  2. Fyll opp verdikortet med ønsket beløp
  3. Reserver tennistime, enten som faste timer eller strøtimer, eller kombinasjon. Kostnad for reservasjonen trekkes fra verdikortet ditt

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan spille hos Lade Tennisarena. Medlemmer får en gunstigere timepris. Det vil derfor lønne seg å bli medlem av en av eierklubbene om du spiller ofte.


Har du tilbakemeldinger (ris/ros/forbedringsforslag) kan du sende disse til .